Πρόβλημα με το scroll στον Google chrome


Παρατηρήσαμε σε κάποια WordPress αλλά και Joomla websites που διαχειριζόμαστε πως προέκυψε κάποιο πρόβλημα με το scroll στον google chrome.

Ύστερα από διερεύνηση του προβλήματος διαπιστώσαμε πως υπάρχει κάποια ασυμβατότητα με την βιβλιοθήκη javascript smoothscroll και κάποια τελευταία αναβάθμιση στον google chrome.

Το πρόβλημα σας μπορεί να λυθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

  1. Αναβάθμιση theme.
  2. Αναβάθμιση σχετικού plugin/module.
  3. Χειροκίνητη αφαίρεση της σχετικής βιβλιοθήκης όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

Πως θα λύσετε χειροκίνητα το πρόβλημα με το scroll στον Google chrome.

Παράδειγμα αφαίρεσης κώδικα από Joomla template στο αρχείο index.php που βρίσκεται στην τοποθεσία templates/theme-name/index.php.

Προχωρήστε σε αφαίρεση ή καλύτερα κάντε ‘comment out’ τον παρακάτω κώδικα:


<script src="<?php echo JURI::base().'/templates/'.$this->template.'/js/jquery.simplr.smoothscroll.min.js'; ?>"></script>
<script>
jQuery(function($) {
if (!Modernizr.touch) {
$.srSmoothscroll({ease: 'easeOutQuart'});
}
});
</script>

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τους όρους χρήσης